Nasi wybrani Klienci to:

oraz wiele innych firm i osób prywatnych, których nie sposób wymienić.

Obiekty, w których od lat prowadzimy stałą konserwację oświetlenia, sieci komputerowych oraz instalacji i urządzeń elektrycznych.